نمادها

آموزش JavaScript جلسه چهل و سوم (Style Guide)
در خدمت شما هستیم با آموزش JavaScript جلسه چهل و سوم (Style Guide) آموزش JavaScript جلسه چهل و سوم (Style Guide) از سری آموزش های تک قسمتی است سلام برنامه در جلسه قبلی درباره مبحث Strict Mode صحبت کرد در این جلسه می خواهیم درباره مبحث Style Guide و استاندارد کد نویسی صحبت ...