نمادها

شما اینجا هستید

آموزش Bootstrap جلسه سی و سوم (Scrollspy)

در خدمت شما هستیم با آموزش Bootstrap جلسه سی و سوم (Scrollspy)

آموزش Bootstrap جلسه سی و سوم (Scrollspy) از سری آموزش های تک قسمتی است

سلام برنامه در این آموزش نحوه تغییر وضعیت منو ها با اسکرول کردن را آموزش می دهد

این روش معمولا در سایت های تک صفحه ای رایج است

نحوه کار به این صورت است که وقتی روی منو کلیک می کنید خود صفحه اسکرول می شود تا به مطلب برسد

و اگر خودتان صفحه را اسکرول کنید وقتی به مطلب برسید منو آن نیز اکتیو می شود

تمام موارد گفته شده تنها با کلاس ای بوت استرپ انجام می شود

در این آموزش نحوه ساخت Scrollspy افقی و عمودی توضیح داده می شود

 

اسکرول اسپای (Scrollspy)

معمولا در سایت های شرکتی که آنچنان محتوای زیادی ندارند و بیشتر از هر چیز ظاهر سایت برایشان مهم است استفاده از افکت های این چنینی بسیار جذاب است معمولا این سایت های شرکتی صفحه اولشان به چند بخش تقسیم شده که توضیحاتی درباره کارشان است و منو هایشان نیز بر همین روال چیده شده است پس استفاده از scrollspy گزینه ی خوبی برای این سایت ها است.

برای ساخت اسکرول اسپای اولین نکته ای که مهم است و باید به آن توجه کنید position  های المان ها است برای اینکه scrollspy بتواند کار کند نیاز به پوزیشن relative دارد. همچنین Body ما باید به خود attribute بگیرد که data-spy است با مقدار scroll علاوه بر این باید مقدار data-target برابر با کلاس منو را نیز بگیرد

حال برای آنکه هر منو بتواند به بخش مد نظر خود یا اصطلاحا section خود برسد باید id با مقدار همان section را بگیرد به این صورت که ما به بخش مد نظر یک آیدی میدهیم و آن آیدی را به صورت لینک به منو آن وصل میکنیم.

همچنین در مواردی که ممکن است اسکرول زودتر یا دیرتر به بخش مد نظر برسد یا منو دیر یا زود اکتیو شود میتوانید از offset استفاده کنید . مقدار آن را تغییر دهید تا این هماهنگی به وجود آید.برای واضح شدن موضوع میتوانید از کد زیر کمک بگیرید:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.0/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.0/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.0/js/bootstrap.min.js"></script>
 <style>
 body {
   position: relative; 
 }
 #section1 {padding-top:50px;height:500px;color: #fff; background-color: #1E88E5;}
 #section2 {padding-top:50px;height:500px;color: #fff; background-color: #673ab7;}
 #section3 {padding-top:50px;height:500px;color: #fff; background-color: #ff9800;}
 #section41 {padding-top:50px;height:500px;color: #fff; background-color: #00bcd4;}
 #section42 {padding-top:50px;height:500px;color: #fff; ba3kground-color: #009688;}
 </style>
</head>
<body data-spy="scroll" data-target=".navbar" data-offset="80">

<nav class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top">
 <div class="container-fluid">
  <div class="navbar-header">
    <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target="#myNavbar">
     <span class="icon-bar"></span>
     <span class="icon-bar"></span>
     <span class="icon-bar"></span>            
   </button>
   <a class="navbar-brand" href="#">WebSiteName</a>
  </div>
  <div>
   <div class="collapse navbar-collapse" id="myNavbar">
    <ul class="nav navbar-nav">
     <li><a href="#section1">Section 1</a></li>
     <li><a href="#section2">Section 2</a></li>
     <li><a href="#section3">Section 3</a></li>
     <li class="dropdown"><a class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#">Section 4 <span class="caret"></span></a>
      <ul class="dropdown-menu">
       <li><a href="#section41">Section 4-1</a></li>
       <li><a href="#section42">Section 4-2</a></li>
      </ul>
     </li>
    </ul>
   </div>
  </div>
 </div>
</nav>  

<div id="section1" class="container-fluid">
 <h1>Section 1</h1>
 <p>Try to scroll this section and look at the navigation bar while scrolling! Try to scroll this section and look at the navigation bar while scrolling!</p>
 <p>Try to scroll this section and look at the navigation bar while scrolling! Try to scroll this section and look at the navigation bar while scrolling!</p>
</div>
<div id="section2" class="container-fluid">
 <h1>Section 2</h1>
 <p>Try to scroll this section and look at the navigation bar while scrolling! Try to scroll this section and look at the navigation bar while scrolling!</p>
 <p>Try to scroll this section and look at the navigation bar while scrolling! Try to scroll this section and look at the navigation bar while scrolling!</p>
</div>
<div id="section3" class="container-fluid">
 <h1>Section 3</h1>
 <p>Try to scroll this section and look at the navigation bar while scrolling! Try to scroll this section and look at the navigation bar while scrolling!</p>
 <p>Try to scroll this section and look at the navigation bar while scrolling! Try to scroll this section and look at the navigation bar while scrolling!</p>
</div>
<div id="section41" class="container-fluid">
 <h1>Section 4 Submenu 1</h1>
 <p>Try to scroll this section and look at the navigation bar while scrolling! Try to scroll this section and look at the navigation bar while scrolling!</p>
 <p>Try to scroll this section and look at the navigation bar while scrolling! Try to scroll this section and look at the navigation bar while scrolling!</p>
</div>
<div id="section42" class="container-fluid">
 <h1>Section 4 Submenu 2</h1>
 <p>Try to scroll this section and look at the navigation bar while scrolling! Try to scroll this section and look at the navigation bar while scrolling!</p>
 <p>Try to scroll this section and look at the navigation bar while scrolling! Try to scroll this section and look at the navigation bar while scrolling!</p>
</div>

</body>
</html>

 

اسکرول اسپای با منو عمودی

اگر حالت بالا را بخواهید برای منو های سایدباری یا عمودی انجام دهید نیز میتوانید از این روش استفاده کنید مشابه حالت بالا کافیست section هایی با آیدی های متفاوت بسازید و آن آیدی هارا به صورت لینک به منو های خود بدهید . فقط نکته ای که در این حالت ممکن است مقداری سخت باشد وقت گذاشتن برای تنظیم offset است که باید حالت های مختلف را چک کنید. برای روشن شدن موضوع از کد زیر کمک بگیرید:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.0/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.0/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.0/js/bootstrap.min.js"></script>
 <style>
 body {
  position: relative;
 }
 ul.nav-pills {
  top: 20px;
  position: fixed;
 }
 div.col-sm-9 div {
  height: 250px;
  font-size: 28px;
 }
 #section1 {color: #fff; background-color: #1E88E5;}
 #section2 {color: #fff; background-color: #673ab7;}
 #section3 {color: #fff; background-color: #ff9800;}
 #section41 {color: #fff; background-color: #00bcd4;}
 #section42 {color: #fff; background-color: #009688;}
 
 @media screen and (max-width: 810px) {
  #section1, #section2, #section3, #section41, #section42 {
   margin-left: 150px;
  }
 }
 </style>
</head>
<body data-spy="scroll" data-target="#myScrollspy" data-offset="20">

<div class="container">
 <div class="row">
  <nav class="col-sm-3" id="myScrollspy">
   <ul class="nav nav-pills nav-stacked">
    <li class="active"><a href="#section1">Section 1</a></li>
    <li><a href="#section2">Section 2</a></li>
    <li><a href="#section3">Section 3</a></li>
    <li class="dropdown">
     <a class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#">Section 4 <span class="caret"></span></a>
     <ul class="dropdown-menu">
      <li><a href="#section41">Section 4-1</a></li>
      <li><a href="#section42">Section 4-2</a></li>           
     </ul>
    </li>
   </ul>
  </nav>
  <div class="col-sm-9">
   <div id="section1">  
    <h1>Section 1</h1>
    <p>Try to scroll this section and look at the navigation list while scrolling!</p>
   </div>
   <div id="section2"> 
    <h1>Section 2</h1>
    <p>Try to scroll this section and look at the navigation list while scrolling!</p>
   </div>    
   <div id="section3">     
    <h1>Section 3</h1>
    <p>Try to scroll this section and look at the navigation list while scrolling!</p>
   </div>
   <div id="section41">     
    <h1>Section 4-1</h1>
    <p>Try to scroll this section and look at the navigation list while scrolling!</p>
   </div>   
   <div id="section42">     
    <h1>Section 4-2</h1>
    <p>Try to scroll this section and look at the navigation list while scrolling!</p>
   </div>
  </div>
 </div>
</div>

</body>
</html>

 

روش دیگر برای ساخت scrollspy

گاهی اوقات امکان اینکه از body برای ساخت اسکرول اسپای استفاده شود نیست پس باید دنبال راه دیگری بود در این شرایط ما از جیکوئری کمک میگیریم و کاری که body قرار است انجام دهد را به ئرت مستقیم به navbar یا همان منو خود میدهیم در این روش قطعه کد جیکوئری باید اجرا شود که در کد زیر برای شما آن را همراه با یک اسکرول اسپای کامل قرار داده ایم توجه کنید که برای خروجی صحیح حتما باید جیکوئری در انتهای کد های صفحه قرار بگیرد:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.0/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.0/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.0/js/bootstrap.min.js"></script>
 <style>
 body {
  position: relative; 
 }
 #section1 {padding-top:50px;height:500px;color: #fff; background-color: #1E88E5;}
 #section2 {padding-top:50px;height:500px;color: #fff; background-color: #673ab7;}
 #section3 {padding-top:50px;height:500px;color: #fff; background-color: #ff9800;}
 #section41 {padding-top:50px;height:500px;color: #fff; background-color: #00bcd4;}
 #section42 {padding-top:50px;height:500px;color: #fff; background-color: #009688;}
 </style>
</head>
<body>

<nav class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top">
 <div class="container-fluid">
  <div class="navbar-header">
    <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target="#myNavbar">
     <span class="icon-bar"></span>
     <span class="icon-bar"></span>
     <span class="icon-bar"></span>            
   </button>
   <a class="navbar-brand" href="#">WebSiteName</a>
  </div>
  <div>
   <div class="collapse navbar-collapse" id="myNavbar">
    <ul class="nav navbar-nav">
     <li><a href="#section1">Section 1</a></li>
     <li><a href="#section2">Section 2</a></li>
     <li><a href="#section3">Section 3</a></li>
     <li class="dropdown"><a class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#">Section 4 <span class="caret"></span></a>
      <ul class="dropdown-menu">
       <li><a href="#section41">Section 4-1</a></li>
       <li><a href="#section42">Section 4-2</a></li>
      </ul>
     </li>
    </ul>
   </div>
  </div>
 </div>
</nav>  

<div id="section1" class="container-fluid">
 <h1>Section 1</h1>
 <p>Try to scroll this section and look at the navigation bar while scrolling! Try to scroll this section and look at the navigation bar while scrolling!</p>
 <p>Try to scroll this section and look at the navigation bar while scrolling! Try to scroll this section and look at the navigation bar while scrolling!</p>
</div>
<div id="section2" class="container-fluid">
 <h1>Section 2</h1>
 <p>Try to scroll this section and look at the navigation bar while scrolling! Try to scroll this section and look at the navigation bar while scrolling!</p>
 <p>Try to scroll this section and look at the navigation bar while scrolling! Try to scroll this section and look at the navigation bar while scrolling!</p>
</div>
<div id="section3" class="container-fluid">
 <h1>Section 3</h1>
 <p>Try to scroll this section and look at the navigation bar while scrolling! Try to scroll this section and look at the navigation bar while scrolling!</p>
 <p>Try to scroll this section and look at the navigation bar while scrolling! Try to scroll this section and look at the navigation bar while scrolling!</p>
</div>
<div id="section41" class="container-fluid">
 <h1>Section 4 Submenu 1</h1>
 <p>Try to scroll this section and look at the navigation bar while scrolling! Try to scroll this section and look at the navigation bar while scrolling!</p>
 <p>Try to scroll this section and look at the navigation bar while scrolling! Try to scroll this section and look at the navigation bar while scrolling!</p>
</div>
<div id="section42" class="container-fluid">
 <h1>Section 4 Submenu 2</h1>
 <p>Try to scroll this section and look at the navigation bar while scrolling! Try to scroll this section and look at the navigation bar while scrolling!</p>
 <p>Try to scroll this section and look at the navigation bar while scrolling! Try to scroll this section and look at the navigation bar while scrolling!</p>
</div>

<script>
$(document).ready(function(){
 $('body').scrollspy({target: ".navbar", offset: 50});  
});
</script>

</body>
</html>

میتوان section ها را حذف کرد

اگر میخواهید روی section های خود این امکان را بگذارید که کاربر بعد مطالعه آن را حذف کند میتوانید به کمک جیکوئری این کار را انجام دهید توجه کنید این حذف دائمی نیست و با رفرش مجدد صفحه اطلاعات بر میگردند.

برای این مورد میتوانید از کد زیر کمک بگیرید:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.0/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.0/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.0/js/bootstrap.min.js"></script>
 <style>
 body {
  position: relative; 
 }
 #section1 {padding-top:50px;height:500px;color: #fff; background-color: #1E88E5;}
 #section2 {padding-top:50px;height:500px;color: #fff; background-color: #673ab7;}
 #section3 {padding-top:50px;height:500px;color: #fff; background-color: #ff9800;}
 #section41 {padding-top:50px;height:500px;color: #fff; background-color: #00bcd4;}
 #section42 {padding-top:50px;height:500px;color: #fff; background-color: #009688;}
 </style>
</head>
<body>

<nav class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top">
 <div class="container-fluid">
  <div class="navbar-header">
    <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target="#myNavbar">
     <span class="icon-bar"></span>
     <span class="icon-bar"></span>
     <span class="icon-bar"></span>            
   </button>
   <a class="navbar-brand" href="#">WebSiteName</a>
  </div>
  <div>
   <div class="collapse navbar-collapse" id="myNavbar">
    <ul class="nav navbar-nav">
     <li><a href="#section1">Section 1</a></li>
     <li><a href="#section2">Section 2</a></li>
     <li><a href="#section3">Section 3</a></li>
     <li class="dropdown"><a class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#">Section 4 <span class="caret"></span></a>
      <ul class="dropdown-menu">
       <li><a href="#section41">Section 4-1</a></li>
       <li><a href="#section42">Section 4-2</a></li>
      </ul>
     </li>
    </ul>
   </div>
  </div>
 </div>
</nav>  

<div id="section1" class="container-fluid">
 <h1>Section 1 <a href="#" onclick="removeSection(this);">&times; Remove THIS section</a></h1>
 <p>Try to scroll this section and look at the navigation bar while scrolling! Try to scroll this section and look at the navigation bar while scrolling!</p>
 <p>Try to scroll this section and look at the navigation bar while scrolling! Try to scroll this section and look at the navigation bar while scrolling!</p>
</div>
<div id="section2" class="container-fluid">
 <h1>Section 2 <a href="#" onclick="removeSection(this);">&times; Remove THIS section</a></h1>
 <p>Try to scroll this section and look at the navigation bar while scrolling! Try to scroll this section and look at the navigation bar while scrolling!</p>
 <p>Try to scroll this section and look at the navigation bar while scrolling! Try to scroll this section and look at the navigation bar while scrolling!</p>
</div>
<div id="section3" class="container-fluid">
 <h1>Section 3 <a href="#" onclick="removeSection(this);">&times; Remove THIS section</a></h1>
 <p>Try to scroll this section and look at the navigation bar while scrolling! Try to scroll this section and look at the navigation bar while scrolling!</p>
 <p>Try to scroll this section and look at the navigation bar while scrolling! Try to scroll this section and look at the navigation bar while scrolling!</p>
</div>
<div id="section41" class="container-fluid">
 <h1>Section 4 Submenu 1 <a href="#" onclick="removeSection(this);">&times; Remove THIS section</a></h1>
 <p>Try to scroll this section and look at the navigation bar while scrolling! Try to scroll this section and look at the navigation bar while scrolling!</p>
 <p>Try to scroll this section and look at the navigation bar while scrolling! Try to scroll this section and look at the navigation bar while scrolling!</p>
</div>
<div id="section42" class="container-fluid">
 <h1>Section 4 Submenu 2 <a href="#" onclick="removeSection(this);">&times; Remove THIS section</a></h1>
 <p>Try to scroll this section and look at the navigation bar while scrolling! Try to scroll this section and look at the navigation bar while scrolling!</p>
 <p>Try to scroll this section and look at the navigation bar while scrolling! Try to scroll this section and look at the navigation bar while scrolling!</p>
</div>

<script>
$(document).ready(function(){
 removeSection = function(e){
  $(e).parents("body > div").remove();
  $('body').each(function(){
   $(this).scrollspy('refresh');
  });
 };
 $("body").scrollspy({target: ".navbar", offset: 50});
});
</script>

</body>
</html>

برای به دست آوردن اطلاعات به روفرنس  scrollspy به مسیر زیر بروید:

رفرنس scrollspy 

می توانید دیگر قسمت ها را در لینک زیر ببینید

آموزش Bootstrap جلسه سی و دوم (Popover)

آموزش Bootstrap جلسه سی و چهارم (Affix)

 

شما می توانید این آموزش را به صورت آنلاین از ویدیو زیر ببینید

 

و یا آن را در آپارات ببینید:

همچنین در صورت علاقه می توانید این آموزش را از باکس دانلود موجود در زیر همین پست دانلود نمایید
اگر این مطلب آموزنده بود به ما امتیاز دهید

میانگین امتیاز / 5. تعداد آرا:

اولین کسی باشید که رای میدهید


این یک فایل mp4 تصویری است که با پلیر های ویدیویی قابل اجرا می باشد

دانلود آموزش Bootstrap جلسه سی و سوم (Scrollspy): نوع فایل:mp4 حجم فایل:92.52 مگابایت

هر پلیر اجرا کننده فایل ویدیویی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.