نمادها

آموزش دستور Fade در جیکوئری
سلام برنامه در خدمت شماست با آموزش دستور Fade در جیکوئری آموزش دستور Fade در جیکوئری نحوه استفاده از حالات مختلف این دستور را به شما آموزش می دهد دستور Fade چهار حالت دارد FadeIn : برای ظاهر شدن المانی FadeOut : برای محو شدن المانی FadeToggle : هم عمل محو را ...