نمادها

آموزش php جلسه دوازدهم (دستور Switch)
در خدمت شما هستیم با آموزش php جلسه دوازدهم (دستور Switch) آموزش php جلسه دوازدهم (دستور Switch) از سری آموزش های تک قسمتی است سلام برنامه در این جلسه نحوه استفاده از دستور Switch را آموزش می دهد ما برای برقراری شرط از دستور if استفاده می کردیم اما اگر تعداد شرط ها ...