نمادها

آموزش Bootstrap جلسه پنجم (تمرینcolوrow)
در خدمت شما هستیم با آموزش Bootstrap جلسه پنجم (تمرینcolوrow) آموزش Bootstrap جلسه پنجم (تمرینcolوrow) از سری آموزش های تک قسمتی است. سلام برنامه در این جلسه یک مثال عملی از نحوه چیدمان عناصر در بوت استرپ را آموزش میدهد. ما در این آموزش باکس هایی مشابه باکس های یک سایت طراحی میکنیم ...
آموزش Bootstrap جلسه چهارم (col/row)
در خدمت شما هستیم با آموزش Bootstrap جلسه چهارم (col/row) آموزش Bootstrap جلسه چهارم (col/row) از سری آموزش های تک قسمتی است سلام برنامه در این آموزش نحوه چیدمان عناصر در بوت استرپ را توضیح می دهد ما برای هر صفحه نمایش یک نوع چیدمان خاص داریم که باید اصول آن را رعایت ...