نمادها

آموزش php جلسه سوم (syntax)
سلام برنامه در خدمت شماست با آموزش php جلسه سوم (syntax) آموزش php جلسه سوم (syntax) از سری آموزش های تک قسمتی است در این آموزش می پردازیم به ساختار نوشتاری زبان php و نحوه نگارش آن زبان php به حروف کوچک و بزرگ حساس نیست اما در مواردی استثنا وجود دارد همچنین در ...