نمادها

آموزش Bootstrap 4 جلسه پنجم (color)
در خدمت شما هستیم با آموزش Bootstrap 4 جلسه پنجم (color) آموزش Bootstrap 4 جلسه پنجم (color) از سری آموزش های تک قسمتی است.   رنگها در بوت استرپ 4 در بوت استرپ 3 نیز کلاس های رنگی را داشتیم در بوت استرپ 4 همان کلاس های رنگی موجود هستند و چند کلاس رنگی ...