نمادها

آموزش php جلسه ششم (نوع داده ای)
در خدمت شما هستیم با آموزش php جلسه ششم (نوع داده ای) آموزش php جلسه ششم (نوع داده ای) از سری آموزش های تک قسمتی است سلام برنامه در این جلسه درباره Data type ها صحبت می کند ما هفت نوع data type مختلف داریم رشته ای (Strings) عدد صحیح (Integer) عدد اعشاری ...