نمادها

آموزش Bootstrap 4 جلسه چهاردهم (Pagination)
در خدمت شما هستیم با آموزش Bootstrap 4 جلسه چهاردهم (Pagination) آموزش Bootstrap 4 جلسه چهاردهم (Pagination) از سری آموزش های تک قسمتی است.   pagination چیست؟ اگر بخواهیم برای آن دسته از دوستانی که نمیدانند pagination چیست آن را توضیح دهیم باید بگوییم صفحات شما تعدادی محتوا دارند به عنوان مثال 10 مطلب ...